Všetky produkty

produkty môžete filtrovať podľa nižšie uvedených tagov/značiek

Plynový kondenzačný kotol ecoTEC plus 2021
Závesný plynový kondenzačný kotol Panther Condens 2021
Závesný plynový kondenzačný kotol Tiger Condens 2021
Solárny diferenciálny regulátor auroMATIC 570
Priestorový regulátor calorMATIC 350f
calorMATIC 350
Ekvitermický regulátor calorMATIC 450 f
Ekvitermický regulátor calorMATIC 450
Internetový komunikačný modul VR 920
Ekvitermický regulátor multiMATIC 700 / 700 f
Smart regulátor eRELAX
Stacionárny zásobník auroSTOR VIH S 750 – 2000
Stacionárny zásobník uniSTOR VIH R 750 – 2000
Akumulačný vrstvený zásobník allSTOR plus
Solárny modul auroFLOW exclusiv
aguaFLOW exclusiv
Multifunkčný zásobník allSTOR exclusiv
Zásobníky teplej vody uniSTOR plus a auroSTOR plus 300, 400 a 500 l
Stacionárny zásobník uniSTOR VIH R 120-200 A/B
Závesný zásobník actoSTOR VIH QL 75 B
Závesný zásobník uniSTOR VIH Q 75 B
Hydraulický modul uniTOWER pre aroTHERM
Lokálne vetracie jednotky s rekuperáciou tepla recoVAIR VAR 60
Centrálna rekuperačná jednotka recoVAIR
Závesný elektrický kotol eloBLOCK VE 6 – VE 28
Tepelné čerpadlo aroSTOR VWL BM
Tepelné čerpadlo geoTHERM 3 kW zem-voda
Tepelné čerpadlo aroTHERM vzduch-voda
Tepelné čerpadlá flexoTHERM exclusive / flexoCOMPACT exclusive
Tepelné čerpadlo vzduch-voda versoTHERM Plus
Tepelné čerpadlo recoCOMPACT exclusive
Nové tepelné čerpadlo aroTHERM Split vzduch-voda
Solárny kolektor auroTHERM VFK 145V
Solárny kolektor auroTHERM VFK 135 D/VD
Zostavy MSS tlakové s podporou vykurovania
Zostavy tlakové s 300 l – 2000 l zásobníkom auroSTOR VIH S
Zostavy MSS drainback s podporou vykurovania
Zostava s kotlom auroCOMPACT
Solárna zostava auroSTEP plus
Plynový kondenzačný kotol ecoCRAFT exclusiv
Plynový kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 80-120 kW
Plynový kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 48 – 65 kW
Plynový kondenzačný kotol ecoVIT
Plynový kondenzačný kotol auroCOMPACT VSC D
Plynový kondenzačný kotol ecoCOMPACT VSC/VCC
Plynový kondenzačný kotol ecoTEC pro VUW
Plynový kondenzačný kotol ecoTEC pro VU
Plynový kondenzačný kotol ecoTEC plus VUI
Plynový kondenzačný kotol ecoTEC plus VUW
Plynový kondenzačný kotol ecoTEC plus VU
Plynový kondenzačný kotol ecoTEC exclusive
MiPro regulátor
Izbový regulátor Exabasic SD 2000
Izbový regulátor Exacontrol
Izbový regulátor Exacontrol 7
Izbový regulátor Exacontrol 7R
Smart regulátor MiGo
Komunikačný regulátor Thermolink B
Komunikačný regulátor Thermolink Lux
Komunikačný regulátor Thermolink P
Bezdrôtový komunikačný regulátor Thermolink RC
Zásobníky teplej vody FE 300 – 500 MR
Zásobník teplej vody Protherm WEL 75 ME
Zásobník teplej vody Protherm WE 100 ME
Zásobník teplej vody Protherm FE 200 BM
Zásobník teplej vody Protherm FE 120 BM
Zásobník teplej vody Protherm B 60 Z
Solárna zostava HelioSet FES2 250 BM
Zostava elektrokotla Ray s externým zásobníkom a regulátorom
Elektrický kotol Ray
Plynový prietokový ohrievač vody Panda PTP 27
Plynový prietokový ohrievač vody Panda IOG
Nekondenzačný plynový kotol Gepard 18/24 MOV
Zostava nekondenzačného kotla Gepard so zásobníkom
Kondenzačný plynový kotol Lev 80-120 KKO
Stacionárny kondenzačný kotol Lev Heliotwin 20 KKZ150
Stacionárny kondenzačný kotol Medveď Condens KKS
Stacionárny plynový kondenzačný kotol Lev 25 KKZ90
Zostava kondenzačného kotla Gepard Condens MKV so zásobníkom a regulátorom
Zostava kondenzačného kotla Gepard Condens MKO so zásobníkom a regulátorom 2
Zostava kondenzačného kotla Gepard Condens MKO so zásobníkom a regulátorom
Zostava kondenzačného kotla Gepard Condens so zásobníkom a regulátorom – dolná
Zostava kondenzačného kotla Gepard Condens so zásobníkom a regulátorom – bočná
Zostava kondenzačného kotla Panther Condens KKO so zásobníkom a regulátorom 2
Zostava kondenzačného kotla Panther Condens KKV so zásobníkom a regulátorom
Zostava kondenzačného kotla Panther Condens KKO so zásobníkom a regulátorom
Zostava kondenzačného kotla Panther Condens so zásobníkom a regulátorom – dolná
Zostava kondenzačného kotla Panther Condens so zásobníkom a regulátorom – bočná
Kondenzačný kotol Gepard Condens MKO
Kondenzačný kotol Gepard Condens MKV
Plynový kondenzačný kotol Panther Condens KKO
Plynový kondenzačný kotol Panther Condens KKV
Menu