Zásobníky teplej vody FE 300 – 500 MR

Nepriamo ohrievané veľkokapacitné zásobníky teplej vody

  • Nižšie tepelné straty vďaka optimalizovanej izolácii
  • Zabezpečenie komfortnej dodávky teplej vody prostredníctvom zásobníkov s objemom 300, 400 a 500 litrov
  • Určené na kombináciu s plynovými kotlami Protherm
  • Voliteľný prídavný elektrický ohrev
Bezdrôtový komunikačný regulátor Thermolink RC
Zásobník teplej vody Protherm WEL 75 ME
Menu