Bezdrôtový komunikačný regulátor Thermolink RC

  • Plynulá regulácia výkonu kotla (eBus)
  • Jednoduché ovládanie regulátora s textovým navádzaním na podsvietenom displeji
  • Možnosť nastavenia automatickej ekvitermickej krivky
  • Možnosť nastavenia teploty teplej vody s týždenným programom
Komunikačný regulátor Thermolink P
Zásobníky teplej vody FE 300 – 500 MR
Menu