Zostavy MSS tlakové s podporou vykurovania

vaillant-logo

Solárna podpora kúrenia aj teplej vody

  • vhodné spojenie s teplým čerpadlom
  • variabilné modulárne zásobníky allSTOR exclusiv od 300 l do 2 000 l
  • vysokokvalitná odnímateľná izolácia
  • dva výkonové typy solárnych modulov auroFLOW VPM S pre kolektorové pole od 4 do 60 m
  • tri výkonové typy modulov pre prípravu teplej vody aquaFLOW VPM W s výkonom od 25 do 45 l/min
Solárny kolektor auroTHERM VFK 135 D/VD
Zostavy tlakové s 300 l – 2000 l zásobníkom auroSTOR VIH S
Menu