Komunikačný regulátor Thermolink Lux

  • Bezdrôtové prevedenie regulátora
  • Možnosť nastavenia ekvitermickej krivky
  • Programovanie kúrenia a prípravy teplej vody
  • Zobrazenie aktuálnej vnútornej a vonkajšej teploty
Komunikačný regulátor Thermolink B
Komunikačný regulátor Thermolink P
Menu