Plynový prietokový ohrievač vody Panda IOG

Plynový prietokový ohrievač s Low NOx technológiou

  • Vysoká účinnosť ohrevu teplej vody
  • Bez nutnosti pripojenia na elektrickú sieť
  • S odvodom spalín do komína
  • Energetická účinnosť prípravy teplej vody „A“
  • Low NOx technológia
Plynový prietokový ohrievač vody Panda PTP 27
Nekondenzačný plynový kotol Gepard 18/24 MOV
Menu