MiPro

Univerzálny ekvitermický systémový eBus regulátor

  • drôtové alebo bezdrôtové prevedenie
  • ekvitermická regulácia až 3 vykurovacích okruhov
  • adaptívna vykurovacia krivka
  • riadenie prípravy teplej vody súčasne s vykurovaním
  • riadenie kaskády 2 až 7 kotlov s eBus zbernicou
Plynový kondenzačný kotol ecoTEC exclusive
Izbový regulátor Exabasic SD 2000
Menu