Izbový regulátor Exacontrol

  • Regulácia kotla spínaním ZAP/VYP
  • LCD displej s modrým podsvietením
  • Možnosť nastavenia hysterézie spínania
  • Režim protimrazovej ochrany
Izbový regulátor Exabasic SD 2000
Izbový regulátor Exacontrol 7
Menu