Izbový regulátor Exabasic SD 2000

  • Regulácia kotla spínaním ZAP/VYP
  • Káblové pripojenie s kotlom
  • Hysterézie spínania
  • Rozsah nastavenia teploty 8°C až 30°C
  • Maximálny spínaný prúd 10 A
MiPro regulátor
Izbový regulátor Exacontrol
Menu